Generalforsamling d. 24 maj 2016

Der er generalforsamling tirsdag d. 24 maj 2016. kl. 19.00

I Gludsted Sognegård.

Der vil være oplæg om:

Landsbyklynger i Danmark

v. Lea Louise Holst Lauersen

Der vil være indlæg om vores nye “Min Landsby App.”

v/ Rikke Skrædergaard & Heino Smed Sørensen.

Derefter Generalforsamling i følge vedtægterne.

Read More